[layerslider id="7"]

Vad är Marketing Personal Training?

TOLLYWOOD är först i Europa med att erbjuda marknadsuppdrag enligt Marketing Personal Training-principen.
M.PT är en iterativ arbetsform som utgår från marknadsfunktionens och marknadschefens behov. I en M.PT-process arbetar vi med skarpa utvecklingsprojekt samtidigt som kunskapen överförs till marknadschefen. Konceptet passar företag och marknadschefer som inte vill sitta i externa konsulters kunskapsknä, utan täppa till sina kompetenshål och växa. Men som samtidigt förstår att de egna utmaningarna är den bästa jordmånen.

De tre grundinsikterna inom M.PT
Alla marknadschefer vill utvecklas.
Träning i skarpa projekt ger direktvärde och kunskaper som fastnar.
Ju mer den egna organisationen äger kunskaper desto större värde.

Hur fungerar det?
Om ni inte redan har en bild av era behov etableras det i en genomlysning, där den eller de viktigaste utmaningarna konstateras.
En projektgrupp bildas där marknadschefen eller andra personer som ska tränas ingår. Inte som en passiv beställare som ska nicka eller skaka på huvudet åt presenterade förslag. Utan som en aktiv medskapare.
Projektet startar. Lika stort fokus läggs vid att lösa företagets marknadsutmaningar som att överföra kunskapen om processer och verktyg.
När projektet är genomfört har företaget nya strategier, en utbytt reklambyrå eller kanske en ny digital avdelning. Och en marknadschef som vet hur man ska göra processen nästa gång och färska verktyg att använda. Den svarta lådan är nu vit.

Fördelarna med M.PT
• Marknadschefen utvecklas i sin roll och blir bredare och får en skarpare kommunikationsspjutspets. Det borgar för att färre konsulttimmar behöver köpas längre fram, och att säkrare beslut kan fattas.
• Strategier, organisationsförändringar eller andra värden som skapas, ägs av den egna organisationen. När jag lämnar ett projekt stannar kompetensen kvar.
• När strategierna utsätts för framtida påfrestningar kan marknadschefen genom sin insyn i strategibygget ta fullt ansvar och vid behov bygga om dem.
• Det är långsiktigt och kostnadseffektivt att genomföra förbättringsåtgärder och samtidigt få en utbildning av marknadschefen

M.PT-tjänster
• Bygge av marknadsorganisationen
• Bygge av marknadsstrategierna » se case
• Översättning av affärsstrategier till marknadsstrategier
• Digitalisering av marknadsföringen
• Kommunikationsbyråval » se case
• Marknadschefscoaching » läs mer
• Interimkonsulting som marknadschef med utvecklingsfokus

.full-width-5f2fbe3125bd9 { min-height:100px; padding:25px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5f2fbe3125bd9 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; }