[layerslider id="8"]

TOLLYWOODs personligaste personliga träning finns i två former:

Coaching – Insiktsdriven utveckling

Hur ska jag nå mina och företagets mål? Vilken är min personliga ledarstil och hur kan relationen med kollegor blomstra? Hur skiftar jag perspektiv och förändrar ett beteende?

Ibland är frågorna för många och svaren för få. Kraft eller kompetens räcker inte till, varken för att fatta vettiga beslut eller leda medarbetare till den där gyllene ängen vi lovar att föra dem till. Att ta hjälp av en coach är att ta kontroll över sin utveckling och åstadkomma en förändring. Att skapa en balans mellan den du är, och det du är satt att göra. Med kraftfulla frågor och rak feedback kommer klienten närmare den inre kompassen som har en tendens att visa rätt. Coaching leder till bättre förmåga att fatta beslut, ett starkare ledarskap, ökad självkänsla och väldigt ofta ökad arbetsglädje.

Mitt intresse för högpresterande personer – de som har mycket röda enligt beteendeanalysen DISC – kommer av att jag har den beteendestilen själv. Tack vare efterforskningar inom området och den bok jag skrev – Driven till max – har jag funnit fjorton verktyg och metoder för att ta bättre kontroll över energin. Det har också lett till att jag har en specialinriktning mot att coacha och stötta just drivna personer.

Rådgivning – uppgiftsdrivet bollplankande

Vilken kanal är bäst för vårt erbjudande? Kan en copy också kunna vara en bra projektledare? Hur mycket ska en stortavla egentligen kosta? Hur tolkar jag affärsstrategierna i min vardag?

Här stöttar jag främst marknadschefer och utmaningarna kretsar mest kring praktiska arbetsuppgifter. Utmaningar som kan göra att projekt drar ut på tiden eftersom det inte finns någon att studsa frågorna mot. Vi diskuterar kampanjer, rekryteringar eller strategival och listar tänkbara lösningar och tillvägagångssätt. Marknadsrådgivning sker inte i projektform utan är ett bollande i realtid där klientens aktuella frågor möter rådgivarens erfarenhet. Det bidrar både med konkreta lösningar och ökade marknadsföringskunskaper. I vissa fall är marknadsrådgivning en naturlig fortsättning på ett större strategiskt projekt.

Genomförande

Vi möts i ett behagligt och avskilt mötesrum på TOLLYWOODs kontor.
Varje sittning är 1,5 timme och genomförs som ett aktivt samtal.
Normalt köper man ett paket om sex möten.
Mellan sittningarna får klienten ofta hemläxor för att driva förändringar i vardagen
Ibland startar en serie sittningar med att vi gör beteendestilsanalysen DISC-analys eller drivkraftsanalysen Morot

Jag är utbildad i enlighet med riktlinjerna hos den internationella branschorganisationen ICF (international Coach Federation). Det innebär bland annat att jag arbetar efter deras regler kring sekretess vilket stipulerar tystnadsplikt såväl under som efter avslutat samarbete.

.full-width-5f09b984a56d9 { min-height:100px; padding:25px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5f09b984a56d9 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; }